Recent Posts

Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک حامی ادهم به نام تیر خلاص

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ تیر خلاص با صدای حامی ادهم در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک حامی ادهم به نام تیر خلاص
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک حامد شجاعی به نام دور شدی

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ دور شدی با صدای حامد شجاعی در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک حامد شجاعی به نام دور شدی
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک امیر چهارم به نام برگرد

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ برگرد با صدای امیر چهارم در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک امیر چهارم به نام برگرد
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک راشن بند به نام دل دیوونه

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ دل دیوونه با صدای راشن بند در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک راشن بند به نام دل دیوونه
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک اسی بندپی به نام شلوار پلنگی ۳

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ شلوار پلنگی ۳ با صدای اسی بندپی در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک اسی بندپی به نام شلوار پلنگی ۳
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک امیرمهدی طباطبایی به نام هنوز یادمه

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ هنوز یادمه با صدای امیرمهدی طباطبایی در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک امیرمهدی طباطبایی به نام هنوز یادمه
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک حسین جهانی به نام آغوش تو

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ آغوش تو با صدای حسین جهانی در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک حسین جهانی به نام آغوش تو
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک امیر عظیمی به نام یار تویی

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ یار تویی با صدای امیر عظیمی در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک امیر عظیمی به نام یار تویی
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک آریو به نام جذاب

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ جذاب با صدای آریو در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک آریو به نام جذاب
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک پازل بند به نام کوتاه بیا

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ کوتاه بیا با صدای پازل بند در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک پازل بند به نام کوتاه بیا