Recent Posts

Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک میثم رجب پور به نام اون نموند

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ اون نموند با صدای میثم رجب پور در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک میثم رجب پور به نام اون نموند
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک امیرعلی به نام اینجا جنگل نیست

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ اینجا جنگل نیست با صدای امیرعلی در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک امیرعلی به نام اینجا جنگل نیست
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک رضا احدی به نام قول مردونه

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ قول مردونه با صدای رضا احدی در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک رضا احدی به نام قول مردونه
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک آرین یاری به نام نگو نه

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ نگو نه با صدای آرین یاری در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک آرین یاری به نام نگو نه
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک سهیل جامی به نام اقرار

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ اقرار با صدای سهیل جامی در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک سهیل جامی به نام اقرار
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک محمد رضوان به نام افسردگی

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ افسردگی با صدای محمد رضوان در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک محمد رضوان به نام افسردگی
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک حامد همایون به نام عشق ناب

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ عشق ناب با صدای حامد همایون در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک حامد همایون به نام عشق ناب
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک حامد زمانی به نام دلتنگ

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ دلتنگ با صدای حامد زمانی در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک حامد زمانی به نام دلتنگ
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک معین زد به نام هیچ

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ هیچ با صدای معین زد در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک معین زد به نام هیچ
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک محسن عباسی به نام یکم با من باش

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ یکم با من باش با صدای محسن عباسی در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک محسن عباسی به نام یکم با من باش