Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک محسن جهانگیری به نام چه خبر

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ چه خبر با صدای محسن جهانگیری در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک محسن جهانگیری به نام چه خبر
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک داوود رشیدی به نام ارکه ترکم بکنی رسوایی کونی مونه

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ ارکه ترکم بکنی رسوایی کونی مونه با صدای داوود رشیدی در ادامه مطلب قرار…

Continue Reading شعر موزیک داوود رشیدی به نام ارکه ترکم بکنی رسوایی کونی مونه
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک شهرام شکوهی به نام بگو جانم

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ بگو جانم با صدای شهرام شکوهی در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک شهرام شکوهی به نام بگو جانم
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک فرشاد غیاثی به نام نامرد

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ نامرد با صدای فرشاد غیاثی در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک فرشاد غیاثی به نام نامرد
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک آتش به نام رویا

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ رویا با صدای آتش در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک آتش به نام رویا
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک شایان فرهادی به نام نرو برگرد

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ نرو برگرد با صدای شایان فرهادی در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک شایان فرهادی به نام نرو برگرد
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک حسین منتظری به نام جذاب تو دلی

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ جذاب تو دلی با صدای حسین منتظری در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک حسین منتظری به نام جذاب تو دلی
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک احسان اردستانی به نام میشه بیخیال بشیم

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ میشه بیخیال بشیم با صدای احسان اردستانی در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک احسان اردستانی به نام میشه بیخیال بشیم
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک پدرام حسین پور به نام جاذبه

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ جاذبه با صدای پدرام حسین پور در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک پدرام حسین پور به نام جاذبه
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک علیرضا بیرانوند به نام همنفسی تو

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ همنفسی تو با صدای علیرضا بیرانوند در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک علیرضا بیرانوند به نام همنفسی تو