Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک فرشاد فاتح به نام سرسخت

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ سرسخت با صدای فرشاد فاتح در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک فرشاد فاتح به نام سرسخت
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک امیرحسین مسعودی به نام بوم بوم

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ بوم بوم با صدای امیرحسین مسعودی در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک امیرحسین مسعودی به نام بوم بوم
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک امیرحسین مسعودی به نام بوم بوم

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ بوم بوم با صدای امیرحسین مسعودی در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک امیرحسین مسعودی به نام بوم بوم
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک مجید مهرزاد به نام جاده چالوس

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ جاده چالوس با صدای مجید مهرزاد در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک مجید مهرزاد به نام جاده چالوس
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک علی سفلی به نام چه خبره

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ چه خبره با صدای علی سفلی در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک علی سفلی به نام چه خبره
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک محسن یگانه به نام خودخواه

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ خودخواه با صدای محسن یگانه در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک محسن یگانه به نام خودخواه
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک فرزاد سیدی به نام اکسیر عشق

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ اکسیر عشق با صدای فرزاد سیدی در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک فرزاد سیدی به نام اکسیر عشق
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک محسن عباسی به نام یکی بشیم

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ یکی بشیم با صدای محسن عباسی در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک محسن عباسی به نام یکی بشیم
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک محمد دهقان به نام عشقم تو هستی

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ عشقم تو هستی با صدای محمد دهقان در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک محمد دهقان به نام عشقم تو هستی
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک داوود رشیدی به نام مو ایگوم ایخوم تونه تو ایگوی نخوی مونه

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ مو ایگوم ایخوم تونه تو ایگوی نخوی مونه با صدای داوود رشیدی در ادامه…

Continue Reading شعر موزیک داوود رشیدی به نام مو ایگوم ایخوم تونه تو ایگوی نخوی مونه