Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک حمید طالب زاده به نام شاهزاده

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ شاهزاده با صدای حمید طالب زاده در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک حمید طالب زاده به نام شاهزاده
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک حسین قربانی به نام نم نم بارون

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ نم نم بارون با صدای حسین قربانی در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک حسین قربانی به نام نم نم بارون
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک آرمین واحدی به نام یه دوستی خیلی خیلی خیای ساده

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ یه دوستی خیلی خیلی خیای ساده با صدای آرمین واحدی در ادامه مطلب قرار…

Continue Reading شعر موزیک آرمین واحدی به نام یه دوستی خیلی خیلی خیای ساده
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک امین کاظمی به نام تصویر دور

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ تصویر دور با صدای امین کاظمی در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک امین کاظمی به نام تصویر دور
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک علی آس به نام میرم

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ میرم با صدای علی آس در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک علی آس به نام میرم
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک امید جهان به نام مادر

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ مادر با صدای امید جهان در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک امید جهان به نام مادر
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک محسن مرعشی به نام تمنا

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ تمنا با صدای محسن مرعشی در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک محسن مرعشی به نام تمنا
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک محسن مرعشی به نام تمنا

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ تمنا با صدای محسن مرعشی در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک محسن مرعشی به نام تمنا
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک آرش یوسفی به نام جون من بیا

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ جون من بیا با صدای آرش یوسفی در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک آرش یوسفی به نام جون من بیا
Posted in ترانه فارسی

شعر موزیک محمد طبا به نام صدام بزن

و اینک از رسانه معتبر آهنگ های ایرانی ♫ متن آهنگ صدام بزن با صدای محمد طبا در ادامه مطلب قرار گرفت♫

Continue Reading شعر موزیک محمد طبا به نام صدام بزن